Bảng giá đất Sóc Trăng

Quy định về giá đất mới nhất tại Sóc Trăng

Giá đất tại tỉnh Sóc Trăng mới nhất hiện nay được quy định theo các văn bản pháp luật sau:

  • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.
  • Quyết định 31/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Danh sách bảng khung giá đất mới nhất khu vực Sóc Trăng

Bảng giá đất mới nhất tại Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024 cập nhật khung giá đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp tại các khu vực trong tỉnh Sóc Trăng: thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị, huyện Trần Đề.

Xem bảng giá đất Sóc Trăng mới nhất và xem chi tiết bảng giá các loại đất tại thành phố và các huyện, thị xã trong tỉnh Sóc Trăng theo danh sách dưới đây:

Cập nhật bởi Đất Nền Sóc Trăng