Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035. 

Theo đó, Chương trình ban hành nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng phát triển thị xã Ngã Năm đạt các tiêu chí của đô thị loại III giai đọan 2026 - 2030 theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc và Chương trình phát triển đô thị của tỉnh; đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa của địa phương.

Cụ thể các chỉ tiêu chính được đưa ra để phấn đấu xây dựng thị xã Ngã Năm đạt tiêu chí đô thị loại III giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2021 - 2025:

  • Tập trung các giải pháp để đạt mức điểm tối đa đối với tiêu chuẩn “Mật độ dân số khu vực nội thị” hiện đạt 7.058 người/km2 gần mức tối đa quy định là 8.000 người/km2 nhằm đạt được tiêu chí “Mật độ dân số”. 
  • Tập trung hoàn chỉnh 14 chỉ tiêu chính về phát triển đô thị chưa đạt chuẩn theo quy định của đô thị loại III

Giai đoạn 2026 – 2030: 

  • Tập trung ưu tiên đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình trọng điểm mang tính chất tạo thị; cải tạo, chỉnh trang và mở rộng các khu dân cư hiện hữu; xây dựng khu dân cư mới nhằm thu hút các nguồn đầu tư cho việc phát triển đô thị đi kèm với các chính sách nâng cao chất lượng đời sống người dân. 
  • Tiếp tục hoàn thiện 7 tiêu chuẩn phân loại đô thị chưa đạt mức điểm tối đa còn lại gồm: Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (tăng cơ học); Cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị; Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; Cấp điện sinh hoạt; Cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị; Nhà tang lễ; Số lượng không gian công cộng đô thị.

Giai đoạn 2031 - 2035: 

  • Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu chức năng đô thị và đề ra các chương trình, giải pháp phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn, tiềm năng của địa phương như thương mại, du lịch, nông nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ du lịch,.... 
  • Đầu tư hoàn thiện các trục đường huyện, đường tỉnh, đường đô thị theo quy hoạch chung đô thị được duyệt; tiếp tục tranh thủ Trung ương đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61B, Quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp để tăng khả năng kết nối với các tỉnh lân cận.

Về danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với quy hoạch chung được duyệt (hạ tầng khung và công trình đầu mối) bao gồm: 05 dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông đối ngoại; 27 dự án hạ tầng kỹ thuật khung; 32 Danh mục các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư; 15 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư; 05 dự án Quy hoạch phát triển đô thị.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.