Bảng giá đất ở tại tỉnh Sóc Trăng năm 2020 - 2024 nằm trong Bảng giá đất Sóc Trăng mới nhất theo Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất ở tỉnh Sóc Trăng
Bảng giá đất ở tỉnh Sóc Trăng

Giá đất ở (thổ cư) tại Sóc Trăng mới nhất

Bảng giá đất ở mới nhất cập nhật khung giá đất ở đô thị, đất ở nông thôn, tại các khu vực trong tỉnh Sóc Trăng: thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị, huyện Trần Đề.


Giá đất Châu Đốc cập nhật bởi Đất Nền Sóc Trăng.